Wychowanie Fizyczne


Zespół Szkół w Białej Podlaskiej

Nauczyciele SP 9

Pani mgr Anna Biegajło - przewodnicząca zespołu wf
Pani mgr Henryka Biegajło
Pani mgr Małgorzata Denisiuk
Pan mgr Daniel Dorosz
Pani mgr Izabela Łukaszuk
Pani mgr Ewa Malesa
Pan mgr Robert Mazur
Pani mgr Katarzyna Sierpotowska
Pani mgr Iwona Boksza
Pan mgr Ryszard Więcierzewski
Pan mgr Konrad Rechnio
Pan mgr Marcin Ławnik
Pan mgr Bohdan Łowisz
Pani mgr Monika Michalczuk
Pan mgr Krzysztof Domanowski
Pan mgr Piotr Hryciuk
Pan mgr Rafał Frończuk
Kreator stron www - szybka strona internetowa